Инструкции за дистанционна поддръжка

Трябва да изтеглите една програмка и да продиктувате деветцифрения код (ID), за да може нашият оператор да се свърже с вашия компютър и да започне работа по отстраняване на проблема.

Стъпка 1: Изтеглете програмката

Натиснете този бутон:

Програмката трябва да започне да се тегли.

Стъпка 2: Инсталирайте я

След като се изтегли, я стартирайте.
Трябва да ви излезне едно прозорче, кликнете „Изпълни“ или „Run„.
Натиснете Run или Изпълни

Стъпка 3: Продиктувайте ни вашият ID номер

Продиктувайте ни ID номера

Това е!

Оставете всичко останало на нашия компютърен специалист, той ще се погрижи за проблема.